วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

My self

ชื่อ นางสาวนลินี หอมคง

ชื่อเล่น กระแต

อายุ 16 ปี

เกิดวันที่ 25 ตุลาคม 2540

ศึกษาอยู่ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สายวิทย์ คณิต โครงการ EIS

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

อาหารที่ชอบ ก๋วยเตี๋ยว

สีที่ชอบ สีฟ้า สีเขียว

อุปนิสัย สุภาพ

Facebook : Kratae Nalinee